9. 9. 2022 0

Neustála ochrana

Prilby Lumos vás chránia, aj keď nemáte nehodu Štandardné prilby sú väčšinou ťažké, nepohodlné a užitočné len vo chvíli, keď dôjde k nehode, zatiaľ čo prilby so systémom LED sú užitočné po celú dobu, kedy ich máte na hlave. Robia vás totiž viac viditeľnými, a tým aktívne zabraňujú prípadným kolíziám. Keď už sa rozhodnete nosiť prilbu, prečo ju nepoužiť aj na zvýšenie bezpečnosti a prevenciu nehôd? V prípade nehody vám navyše naše prilby poskytnú tú najlepšiu ochranu - spĺňajú bezpečnostné certifikáty po celom svete.
9. 9. 2022 0

Zrozumiteľnosť

Zrozumiteľná signalizácia je kľúčová Keď sa zúčastňujete cestnej premávky, je zmysluplné hovoriť rovnakým jazykom, ako jeho majorita – vodiči automobilov. Byť na bicykli dobre čitateľným a predvídateľným je pre okolitých vodičov aj cyklistov zásadné - môžu sa tak lepšie prispôsobiť vašej jazde. Preto sú svetelné signály na autách povinné. Je na čase, aby ich začali používať aj cyklisti!
9. 9. 2022 0

Signalizácia

Signalizuje odbočovanie aj brzdenie Všetky prilby Lumos dokážu dávať svetelné signály pri odbočovaní aj brzdení. Ak sa zúčastňujete cestnej premávky, je nesmierne dôležité byť predvídateľný. Najmä v mestskom prostredí s hustou automobilovou dopravou a neprehľadnými komunikáciami. Zmena smeru, odbočovania či brzdenia sú okamihy, ktoré by ste mali dávať ostatným účastníkom prevádzky najviac najavo. Môžu vďaka tomu lepšie reagovať na vašu jazdu, ktorá bude pre všetkých bezpečnejšia.
9. 9. 2022 0

Maximálna odolnosť

Odolnejšie, než požadujú certifikované Crash testy Keď si kúpite prilbu Lumos, môžete si byť istí na 100 %, že vám poskytne tú najlepšiu ochranu, akú môže prilba ponúknuť. Dôkladne testujeme každý dizajn prilby, aby sme sa uistili, že vám dokáže poskytnúť ochranu v akejkoľvek situácii. Naše prilby vás nevystavia nebezpečenstvu len tak, pretože mnohonásobne prekračujú bežné bezpečnostné štandardy. Napríklad model Ultra disponuje vnútornou nylonovou kostrou, ktorá pri krízových situáciách pomáha prilbe zostať v jednom kuse. Vďaka tomu dokáže rovnomernejšie rozložiť vonkajšie sily po svojom povrchu. Táto prémiová funkcia sa nenachádza u mnohých prílb pod 5 000 Kč (200 USD). Všetky naše prilby sú navyše k dispozícii so systémom ochrany hlavy MIPS ako voliteľným doplnkom.
9. 9. 2022 0

Viditeľnosť z 360°

Najviditeľnejšie prilby na trhu Všetky prilby Lumos sú navrhnuté s dôrazom na viditeľnosť. Veríme, že dobrá viditeľnosť počas jazdy je zásadná. Preto sme pri výrobe kládli dôraz na ohyb LED systému tak, aby bol viditeľný zo všetkých uhlov, hoci sa jedná o náročnejšiu a nákladnejšiu technológiu. Dôležitá je nielen viditeľnosť zo všetkých strán. Pre vodičov je podstatné, aby ste boli vidieť aj z diaľky - s našou prilbou ste viditeľní z 1 km. Takto výkonný LED systém si samozrejme vyžiadal svoju daň predovšetkým na výdrži batérie. Využívame preto väčšie batérie ako väčšina ostatných značiek.
1. 7. 2019 0

Viditelnost z 360°

Nejviditelnější helmy na trhu Všechny přilby Lumos jsou navrženy s důrazem na viditelnost. Věříme, že dobrá viditelnost během jízdy je zásadní. Proto jsme při výrobě kladli důraz na ohyb LED systému tak, aby byl viditelný ze všech úhlů, přestože se jedná o náročnější a nákladnější technologii. Důležitá je nejen viditelnost ze všech stran. Pro řidiče je podstatné, abyste byli vidět i z dálky - s naší helmou jste viditelní z 1 km. Takto výkonný LED systém si samozřejmě vyžádal svou daň především na výdrži baterie. Využíváme proto větší baterie než většina ostatních značek.
1. 7. 2019 0

Maximální odolnost

Odolnější, než požadují certifikované Crash testy Když si koupíte helmu Lumos, můžete si být jisti na 100 %, že vám poskytne tu nejlepší ochranu, jakou může helma nabídnout. Důkladně testujeme každý design helmy, abychom se ujistili, že vám dokáže poskytnou ochranu v jakékoli situaci. Naše helmy vás nevystaví nebezpečí jen tak, protože mnohonásobně překračují běžné bezpečnostní standardy. Například model Ultra disponuje vnitřní nylonovou kostrou, která při krizových situacích pomáhá helmě zůstat v jednom kuse. Díky tomu dokáže rovnoměrněji rozložit vnější síly po svém povrchu. Tato prémiová funkce se nenachází u mnoha helem pod 5 000 Kč (200 USD). Všechny naše helmy jsou navíc k dispozici se systémem ochrany hlavy MIPS jako volitelným doplňkem.
1. 7. 2019 0

Signalizace

Signalizuje odbočování i brzdění Všechny helmy Lumos dokážou dávat světelné signály při odbočování i brzdění. Jestliže se účastníte silničního provozu, je nesmírně důležité být předvídatelný. Zejména v městském prostředí s hustou automobilovou dopravou a nepřehlednými komunikacemi. Změna směru, odbočování či brzdění jsou okamžiky, které byste měli dávat ostatním účastníkům provozu nejvíce najevo. Mohou díky tomu lépe reagovat na vaši jízdu, která bude pro všechny bezpečnější.
1. 7. 2019 0

Srozumitelnost

Srozumitelná signalizace je stěžejní Když se účastníte silničního provozu, je smysluplné mluvit stejným jazykem, jako jeho majorita – řidiči automobilů. Být na kole dobře čitelným a předvídatelným je pro okolní řidiče i cyklisty zásadní – můžou se tak lépe přizpůsobit vaší jízdě. Proto jsou světelné signály na autech povinné. Je na čase, aby je začali používat i cyklisté!
18. 5. 2018 0

Neustálá ochrana

Helmy Lumos vás chrání, i když nemáte nehodu Standardní helmy jsou většinou těžké, nepohodlné a užitečné jen ve chvíli, kdy dojde k nehodě, kdežto helmy se systémem LED jsou užitečné po celou dobu, kdy je máte na hlavě. Dělají vás totiž více viditelnými, a tím aktivně zabraňují případným kolizím. Když už se rozhodnete nosit helmu, proč ji nepoužít i ke zvýšení bezpečnosti a prevenci nehod? V případě nehody vám navíc naše helmy poskytnou tu nejlepší ochranu – splňují bezpečnostní certifikáty po celém světě.
Go top